Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Nemocnice sv. Alžběty otevře od září specializovanou ambulanci na hojení chronických ran

Nemocnice sv. Alžběty otevře od září specializovanou ambulanci na hojení chronických ran

Od prvního července letošního roku budou mít všichni pacienti možnost se přihlásit do nově zřízené Ambulance chronických ran Nemocnice sv. Alžběty v pražské ulici Na Slupi.

„Vedení nemocnice se k tomuto kroku rozhodlo, protože v seniorském věku je nehojící se chronická rána poměrně často se vyskytujícím problémem,“ vysvětluje v obsáhlém rozhovoru MUDr. Ivana Doleželová (na snímku), primářka a náměstkyně léčebné a preventivní péče Nemocnice sv. Alžběty.

Kdy chce vedení Nemocnice sv. Alžběty otevřít speciální Ambulanci chronických ran?

Otevřeme ji od 1. září 2023 pro pacienty s otevřenou ránou, která se nehojí více než tři měsíce.

Proč se rozhodlo vedení nemocnice pro tento krok?

V seniorském věku je nehojící se chronická rána poměrně často se vyskytujícím problémem a pacienti, kteří se s ním potýkají, začínají mít postupem času pocit, že je to nedílná součást jejich života a že nelze nic změnit.

Jak takové rány vznikají?

Na počátku vždy stojí zdravotní problém, onemocnění, úraz, operace, zvlášť ve spojení s věkem a fyzickou konstitucí. K udržování chronické rány pak přispívá vlastní nebo „laické léčitelství“ a obavy pacienta provádět některé úkony hygieny rány z důvodů odborné neznalosti.

Jaký může mít dopad nejen na pacienta neodborné léčení?

Z pohledu organismu je chronická rána trvalou zátěží pro imunitní systém, protože rána není sterilní a imunitní systém musí infekce zvládat, což vede k postupnému vyčerpávání organismu. Hojení rány je i energeticky náročný proces, kterému se organismus musí trvale věnovat. Objevují se bolesti, poruchy stereotypů hybnosti a to nejdůležitější, psychická nepohoda. Pacient se postupně vyčleňuje ze společnosti, nemůže absolvovat různé aktivity jako např. navštěvovat bazén, saunu, při velkých plochách bércových vředů chodí s prosakujícími obvazy do společných prostor jako jsou dopravní prostředky, nákupní centra. Postupně se dostává do sociální izolace a narůstá deprese.

Jak tedy léčit chronické rány?

Jejich hojení není pouze lokální léčba, ale jedná se o léčbu komplexní. Léčbu onemocnění a všech příčin, které přetrvávání otevřené nehojící se rány způsobují nebo podporují, včetně léčebné podpory psychického stavu pacienta, pokud to bude potřeba.

V čem bude ještě přínos nového ambulantního oddělení Nemocnice sv. Alžběty?

Ambulance pro hojení rány bude provozována pod geriatrickou ambulancí, a to proto, že převážná většina nemocných je vyššího věku. Ambulantní internista, geriatr společně se specializovanou sestrou tzv. ranhojičkou se dlouhodobě věnují komplexnímu přístupu k hojení chronické rány u pacientů na našich lůžkových odděleních a od září 2023 přenesou své odborné a pracovní zkušenosti do nově otevřené ambulance.

Kdo se k ošetření bude moci objednat a co k tomu bude zapotřebí? Doporučení praktického či jiného lékaře?

Doporučení ošetřujícího lékaře je s výhodou, ale v prvních měsících je nebudeme od pacientů striktně vyžadovat. Je však nutné, aby pacient s sebou přinesl tzv. historii rány – tj. informace od kdy a čím byla a je rána léčená, jaké byly úspěchy a neúspěchy v léčbě. Pro představu o „životě“ chronické rány a pro správné nastavení léčby je to nesmírně důležité. Současně by pacient měl s sebou přinést soupis užívaných léků a seznam svých chronických onemocnění. Pokud by měl u sebe nějakou lékařskou zprávu, která nebude starší půl roku a bude obsahovat tyto údaje, nemusí nosit nic dalšího.

Jak tedy postupovat?

Pacient jednoduše zavolá na recepci Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi (221 969 338) a objedná si termín první návštěvy. Ta se věnuje komplexnímu vyšetření, tj. odběru anamnézy a podrobnému lokálnímu vyšetření, specializovaná ranhojička s pacientem probere jeho dosavadní způsoby léčení a jeho možnosti se na léčbě spolupodílet.

Co to znamená?

Na základě získaných informací a po klinickém vyšetření specializovaná ranhojička dokáže určit rozsah a další průběh léčení a po dohodě s pacientem se oba dohodnou, nakolik je pacient schopný se o ránu starat sám, anebo zda potřebuje služby sestry domácí péče. Výsledkem bude písemná zpráva se stanovením postupu léčby, podílu pacienta na léčbě, a to pro pacienta i praktického lékaře. Samozřejmě provedeme nezbytné lokální ošetření.

Od kdy bude možné se objednat?

Pacienti se mohou začít objednávat od 1. července 2023 na telefonní číslo recepce 221 969 338 v pracovní dny od 7 do 15 hodin.

Dá se vytušit, jak dlouhá bude čekací doba na ošetření?

Provozní doba ambulance bude z počátku každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin, ale provozní dobu budeme pružně přizpůsobovat poptávce. Délka od objednání k ošetření by pro nového pacienta neměla přesáhnout 14 dnů.

Bude tato péče zpoplatněná? Nebo v rámci veřejného zdravotního pojištění?

Pokud při první konzultaci bude pacient souhlasit se zařazením do našeho léčebného programu hojení chronické rány, veškerá léčba, včetně převazů a materiálů, bude vykazována k úhradě zdravotní pojišťovně. Nemocnice sv. Alžběty má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Bude mít nemocnice dostatek materiálu, aby zvládla ošetřit i pacienty z lůžkové části?

Rozhodně ano.

Bylo nutné přijmout nový zdravotnický personál pro ambulantní hojení ran?

Nebylo. Jak již bylo řečeno, personál ambulance je zkušený v léčbě chronických ran, tuto léčebnou praxi provozuje dlouhodobě u našich pacientů lůžkové části Nemocnice sv. Alžběty.

MUDr. Ivana Doleželová, MBA

Primářka a náměstkyně léčebné a preventivní péče Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, atestace Interna II. st., geriatrie a dlouhodobá péče, vystudován management ve zdravotnictví

Má 40 let praxe v oborech interní ambulantní i lůžkové péče, geriatrie, na pozicích lékařky, primářky, ředitelky nemocnice, také ve zdravotní pojišťovně. Působila jako soudní znalkyně v oboru geriatrie, přednáší geriatrii na odborných setkáních lékařů, od roku 2006 vyučovala lékaře postgraduálního studia v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, dlouhodobě se angažuje v oboru geriatrie, zpočátku ve výboru Geriatrické společnosti až po poradenskou činnost pro Ministerstvo zdravotnictví ČR. Poslouchá klasickou hudbu, mezi záliby patří golf a jóga.

arrow-right