Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Nemocnice sv. Alžběty rozšiřuje personál o certifikované cvičitele

Nemocnice sv. Alžběty rozšiřuje personál o certifikované cvičitele

Na Rehabilitačním oddělení následné péče pražské Nemocnice sv. Alžběty pracují nově instruktoři zdravotní tělesné výchovy (ZTV) po absolvování kursu a získání certifikátu, kteří doplňují a odborně rozšiřují rehabilitační tým fyzioterapeutů a ergoterapeutů.

Vedení nemocnice tak dbá na širokou odbornost i kvalifikaci rehabilitačního personálu k zajištění celého spektra rehabilitačních činností, vedoucích k rozvoji nebo udržení schopností pacienta, ať se jedná o komunikaci, pohyb nebo myšlení či podporu pacientovy soběstačnosti, včetně jeho zapojení do společnosti. Certifikovaní cvičitelé jsou dalšími erudovanými odborníky v rehabilitačním týmu nemocnice a podílejí se na plnění rehabilitačního i ergoterapeutického plánu léčených pacientů.

„Instruktor zdravotní tělesné výchovy je pracovník bez vyšší rehabilitační kvalifikace, ale díky absolutoriu certifikovaného kursu zdravotní tělesné výchovy seniorů je odborně oprávněný a schopený plnit vybrané úkoly rehabilitační práce se seniorským pacientem,“ popisuje Michaela Krausová, vedoucí rehabilitace následné léčebné péče Nemocnice sv. Alžběty.

Zdravotní tělesná výchova, provozovaná našimi cvičiteli slouží k duševní i fyzické aktivizaci celého organismu a napomáhá ke stabilizaci zdravotního stavu.

„Praktická realizace konkrétních rehabilitačních činností a dovedností, vedoucích k aktivizaci organismu jako celku, však vyžaduje vzdělané a trénované odborníky. Proto všichni naši instruktoři absolvovali kurs s názvem Instruktor zdravotní tělesné výchovy, který je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a slouží k poskytování tělovýchovných služeb v oblasti zdravotní tělesné výchovy,“ doplňuje Krausová.

Instruktoři tak pracují v Nemocnici sv. Alžběty vždy podle indikací odborného doporučení fyzioterapeutů, kteří stanovují konkrétní úkoly pro certifikované cvičitele přímo do individuálních rehabilitačních plánů pacientů.

„Hlavní náplní práce certifikovaných cvičitelů v našem zařízení je vykonávat s pacienty individuální nebo skupinovou terapii s cílem posílit svaly celého těla, zlepšit kondici a stabilitu, zachovat či případně zlepšit jejich samostatnost ať už na lůžku nebo mimo něj a naučit pacienty správně používat kompenzační pomůcky, které jim doporučili fyzioterapeuti,“ uzavírá Michaela Krausová, vedoucí rehabilitace následné léčebné péče Nemocnice sv. Alžběty.

Certifikovaná instruktorka zdravotní tělesné výchovy Paula Bandyová cvičí s pacientkami a pacienty Nemocnice sv. Alžběty. | Foto: Beatrix Sviezeny
crossarrow-right