Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Nemocnice sv. Alžběty převzala ocenění "Podnik podporující zdraví"

Nemocnice sv. Alžběty převzala ocenění "Podnik podporující zdraví"

V úterý 31.10.2023 při slavnostním aktu v prostorách Kaiserštejnského paláce převzala náměstkyně pro léčebnou a preventivní péči MUDr. Ivana Doleželová certifikát a ocenění „Podnik podporující zdraví“.

 Nemocnice sv. Alžběty je první nemocnicí následné péče v České republice, která se může pyšnit tímto oceněním.

Vyhlašování proběhlo v rámci devatenáctého ročníku soutěže, kterou vyhlašuje hlavní hygienik České republiky. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Jejím hlavním mottem je aktivní podpora zdraví na pracovišti. Tato soutěž je známá i na mezinárodní úrovni. Ocenění letos získalo celkem 24 společností/organizací, z toho 7 poprvé.

Podpora zdraví na pracovišti je velmi důmyslná strategie, která doplňuje zákonnou péči o zdraví zaměstnanců, založená na dobrovolné účasti zaměstnavatele i zaměstnanců a organizovaná podle podmínek každého pracoviště. Jejím cílem je podpora a rozvoj zdravého životního stylu a tím snižování zdravotních rizik a zlepšování kvality života. Jedná se o unikátní aktivitu, která v celkovém úhlu pohledu přináší uspokojení zaměstnancům a jejich rodinám, ale také zaměstnavatelům,“ sdělil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví a zástupce hlavního hygienika ČR Matyáš Fošum

„Podpora zdraví na pracovišti je dlouhodobě přínosná aktivita. Výsledkem programů podpory zdraví na pracovišti je snižování krátkodobé pracovní neschopnosti, fluktuace a pracovní úrazovosti, zlepšení produktivity a zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Významným benefitem nadstandardní péče o fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti je zvládání nejen běžných, ale i krizových situací. Pro zúčastněné společnosti a organizace má význam informační i vzdělávací a stimuluje k dalšímu rozvíjení péče o zdraví zaměstnanců,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

crossarrow-right