Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Postcovidový screening

Postcovidový screening

Specializujeme se na podrobné vyšetření objednaných  pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Dle České pneumologické společnosti je vhodné komplexní plicní vyšetření ambulantním pneumologem po prodělaném onemocnění, zejména po každé hospitalizaci pro COVID-19, dle závažnosti klinického stavu za 6 týdnů až 3 měsíce.

U některých pacientů hrozí riziko post-pneumonické či post-ARDS fibrotizace plic. Ti, kteří léčbu COVID-19 zvládli z domova, by měli k plicnímu lékaři zajít, pokud se i po 3 měsících od infekce stále potýkají s respiračními obtížemi, únavou či bolestmi hlavy.

U každého pacienta provádíme komplexní funkční vyšetření plic - spirometrie, bodypletysmografie, difuzní kapacita plic, saturace krve kyslíkem v klidu a při fyzické zátěži a rentgen hrudníku.

Dle nálezu na rentgenovém snímku plic eventuálně doplňujeme HRCT plic. (Výpočetní tomografie s vysokým prostorovým rozlišením se provádí v externím zařízení)

V rámci naší nemocnice jsme schopni zajistit následné interní, neurologické a kardiologické vyšetření.

Po stabilizaci pacienta je vhodná dechová rehabilitace (respirační fyzioterapie) s cílem snížení dušnosti, podpory optimálního dechového vzoru a dostatečného rozvíjení hrudníku, udržení optimální síly dýchacích i ostatních příčně pruhovaných svalů a postupná adaptace pacienta na zátěž.

Dispenzární péče pneumologem po prodělaném COVID-19 onemocnění je vhodná jednou ročně minimálně po dobu 3 let.

 

Postcovidový syndrom

Postcovidový syndrom je soubor respiračních a nerespiračních příznaků, které přetrvávají po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění COVID-19, které patofyziologicky souvisí s tímto onemocněním a nejsou vysvětlitelné jinou příčinou.

 

Mezi dlouhodobé následky po prodělání onemocnění Covid-19 patří:

  • Dušnost
  • Únava, nesoustředěnost
  • Bolesti hlavy
  • Problémy se spánkem
  • Post-pneumonická fibrotizace plic
arrow-right