Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Rehabilitace Nemocnice sv. Alžběty nabízí pacientům nový způsob léčby poranění ramen a končetin

Rehabilitace Nemocnice sv. Alžběty nabízí pacientům nový způsob léčby poranění ramen a končetin

Rehabilitace oddělení následné péče Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi v Praze 2 má nově k dispozici ramenní motodlahu Artromot-S4 se třemi motory pro pasivní pohybovou terapii od předního německého výrobce pomůcek Ormed.

„Jsme rádi, že se nám podařilo na české poměry neobvyklou rehabilitační pomůcku zakoupit, okamžitě ji uvést do provozu a pomáhat našim pacientům,“ říká jednatel Nemocnice sv. Alžběty Karel Matyska.

Motodlaha ramenního kloubu se řídí dálkovým ovladačem, lze k ní připojit čipovou kartu pacienta, a především umožňuje dostatek speciálních programů na rozhýbání nejen ramen pacientů po operacích či úrazech a zraněních.

Motodlahu se třemi klouby a tudíž poháněnou třemi motory lze využít k anteverzi (sklonu dopředu) a retroverzi (sklon dozadu), abdukci (upažování) a addukci (připažování), k vnější i vnitřní rotaci, též k extenzi (natahování) a flexi (ohýbání) s nataženou nebo ohnutou paží.

Kombinace těchto pohybů umožňuje motodlaze s pacientem provádět už naprogramované pohybové vzorce (PNF, vlnivá cvičení, izolace, oscilace, protažení).

Jednoduchou úpravou lze přístroj připravit pro cvičení pravého či levého ramene. Artromot-S4 má nastavitelný zpětný chod pro pacientovu bezpečnost a automaticky se přizpůsobuje prevenci křečí.

„Motodlaha Artromot-S4 má v našem zařízení téměř neustále vytížení a díky ní jsme již dokázali zpříjemnit pooperační péči, snížit riziko vzniku dlouhodobých komplikací spojených s imobilitou a usnadnit obnovu ztracených funkcí ramenního kloubu,“ doplňuje Michaela Krausová, vedoucí rehabilitace následné léčebné péče Nemocnice sv. Alžběty a vysvětluje: „Hlavní předností je její absolutní bezpečnost a přesnost.“

Pacientka či pacient projdou před prvním použitím motodlahy goniometrickým vyšetřením, jehož výsledky slouží k přesnému nastavení motodlahy. „Takže se nemůže stát, že by se pacient dostal nebezpečných rozsahů a bolestivých pohybů. Pacient je navíc motivován jiným druhem podnětů než lidským dotekem a terapii motodlahou vnímá jako nestandardní a zajímavou,“ popisuje Krausová.

Rozsahy pohybů

Abdukce /addukce
0°/30°/160°

Anteverze / retroverze
110°/0°/10°

Vnitřní/vnější rotace
90°/0°/90°

Elevace (flexe)
0°/30°/160°

Vedení nemocnice za motodlahu Artromot-S4 zaplatilo 300 tisíc korun a doplnilo s ní již využívanou kolenní a kotníkovou motodlahu.

crossarrow-right