Nemocnice sv. Alžběty
Aktualita

Léčba chronických ran a jejich prevence

Léčba chronických ran a jejich prevence

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi věnuje léčbě chronických a nehojících se ran značnou pozornost a přistupuje ke komplexní terapii nehojících se ran s vynikajícími výsledky.

Nehojící se rána znamená pro pacienta kromě trvalé bolesti a vyčerpávání organizmu i významnou psychickou zátěž a sociální izolaci. Nejčastější příčinou komplikovaného hojení operační rány je infekce. Naprostá většina infekcí pooperační rány je vyvolána mikroorganismy, které byly v organismu přítomny již před vznikem infekce a možná i před operačním zákrokem.

Lokální terapie chronických ran a dehiscencí pooperačních ran v naší nemocnici patří do odborné péče ošetřovatelského personálu, konkrétně skupiny kvalifikovaných sester, odborně specializovaných pro léčbu a hojení chronických ran. V léčbě jsou používány výhradně materiály vlhkého hojení, což je specifická lokální léčba, která kombinací materiálů postihuje všechny fáze hojení rány až do úplného zhojení.

Zde si můžete otevřít kazuistiku, která názorně ukazuje úspěšný proces hojení pooperační rány. Pro naší pacientku byla tato rána hlavním důvodem zhoršení celkového zdravotního stavu a imobility. Po významném zlepšení lokálního nálezu se zlepšila komunikace pacientky, zájem o dění v okolí, schopnost mobility na lůžku, snaha o vertikalizaci s pomocí. Po dohodě s rodinou pacientku ve fázi tvorby jizvy propouštíme do domácí péče s předáním doporučujícího postupu k ošetřování rány pro pracovníky domácí péče.

arrow-right