Aktuality z nemocnice

 
 

MUDr. Božetěch Jurenka je novým náměstkem léčebně preventivní péče v naší nemocnici

 
 
Božetěch Jurenka
 
 
 
V březnu 2020 posílil tým Nemocnice sv. Alžběty MUDr. Božetěch Jurenka. Náš nový náměstek léčebně preventivní péče nemocnici přináší bohaté lékařské a manažerské zkušenosti nabyté ve vrcholových pozicích v předních pražských nemocnicích, včetně Ústřední vojenské nomocnice.

Brigádní generál MUDr. Božetěch Jurenka zastával vysoké manažerské pozice také v Armádě České republiky jako náčelník zdravotnické služby Armády České republiky. Významné je i jeho působení ve funkci ředitele odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany ČR.

 
 
 
 

Přerušení ambulantního provozu s výjimkou plicní a rehabilitace

 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni zcela přerušit ambulantní provoz na všech ambulantních pracovištích s výjimkou plicní a rehabilitace v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi dnem 24. 3. 2020 do odvolání.

V případě nutnosti se prosím obraťte na odborné ambulance nejbližšího zdravotnického zařízení Všeobecné fakultní nemocnice Karlovo náměstí.

 

Zákaz vstupu návštěv na oddělení lůžkové péče

 
V návaznosti na epidemiologickou situaci a šíření infekce Covid-19, který má důsledky na zdraví pacientů, je oddělení dlouhodobé lůžkové péče uzavřeno pro návštěvy. O vývoji Vás budeme pravidelně informovat. Děkujeme za pochopení.

KORONAVIRUS - INFOLINKA: 112

 

Podrobné funkční vyšetření plic (Bodypletysmografie)

 
Komplexně vybavená pneumologická ambulance naší nemocnice nabízí podrobné funkční vyšetření plic. Vyšetření je vhodné pro pacienty s dechovými problémy, s podezřením na plicní nemoci, s diagnózou plicního onemocnění. Žádejte poukaz na vyšetření u Vašeho lékaře

 

Nový plicní lékař

 
S potěšením oznamujeme, že do týmu Nemocnice sv. Alžběty nastoupila prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Její specializace pro odbornou péči je alergologie, klinická imunologie a pneumologie. Objednání k paní profesorce Vašákové je možné prostřednictvím recepce - tel.kontakt: 221 969 338-339.
 
 

Pražská Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se po letech zachránila z insolvence

 
Provoz jedné z největších pražských léčeben dlouhodobě nemocných, Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, od začátku října převzal Konvent sester Alžbětinek v Praze. Pro nemocnici se 106 lůžky, ambulantní péči a 170 zaměstnanci tak fakticky skončilo čtyřleté období insolvence a nejistoty.

“Jsem rád, že po několika letech složitých jednání se podařilo v areálu zachovat nemocniční provoz a bude sloužit účelu, kterému již slouží 300 let. Chtěli bychom rozvíjet nemocnici tak, aby poskytovala komplexní a konsolidovanou následnou péči o pacienty, a to nejen v oblasti lékařské, ale i psychické, sociální a duchovní,” říká Karel Matyska, jednatel dceřiné společnosti konventu Nemocnice sv. Alžběty na Slupi, která provoz nemocnice převzala.

 
 

Duchovní služby

 
 
Vždy v pondělí a středu od 14:30 do 17:30hod bude v naší nemocnici sv. Alžběty působit nemocniční kaplan Mgr. Zdeněk Dubský. Tato služba lze individuálně vyjednat na e-mail adrese: dubsky@alzbetansa.cz tel. kontakt: 221 969 327, nebo požádat o zprostředkování kontaktu staniční sestru oddělení LDN.
 
 
 

Duchovní služby v nemocnici

 
Životní situace nemocného člověka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb – tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá lepší připravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Péče o duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. V nemoci, více než kdy jindy, pokládají lidé otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, a samozřejmě také hodnotí svůj dosavadní život. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění.

Nemocniční kaplan obvykle chodí v bílém plášti jako personál nemocnice a navštěvuje pacienty, kteří o jeho službu projevili zájem nebo ke kterým ho zavolal ošetřující lékař. Může také obcházet pokoje a nabízet svou podporu těm, u kterých vnímá, že o ni stojí. S každým člověkem pracuje na takové duchovní úrovni, na které pacient či jeho příbuzní jsou. Pokud zjistí, že by dotyčný potřeboval službu duchovního své církve (zpověď, eucharistii), pozve k němu kněze z dané církve.

Kaplan pracuje nejen s nemocnými, ale i příbuznými a někdy i pozůstalými a také je k dispozici personálu nemocnice.
 
 
 

Poplatky za ubytovací služby

 
Vážení klienti,
hlavním posláním Nemocnice sv. Alžběty je poskytování kvalitní, bezpečné a odborné zdravotní péče založené na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality poskytovaných služeb.
Naším cílem je, abyste se v našem zdravotnickém zařízení během hospitalizace cítili co nejlépe, snažíme se o zlepšení prostředí z hlediska estetického a bezpečnostních podmínek,
a proto jsme se rozhodli vybavit pokoje o nové vybavení:
 • elektrická polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi,
 • šatní skříně,
 • jídelní stůl,
 • noční stolky,
 • servírovací stolky,
 • a ve vyhrazených pokojích je Vám k dispozici televize a lednička.
Dále Vám nabízíme možnost placené rozšířené péče nad rámec úhrady zdravotní pojišťovny:
 • rozšířená rehabilitace
 • masáže
 • antidekubitní matrace s kompresorem
 • manikúra, pedikúra
 • kadeřnice.

Na základě komfortního vybavení pokojů a nabídky rozšířené péče budou ubytovací služby v Nemocnici sv. Alžběty
s platností od 1. 7. 2018 zpoplatněny.
Informace o cenách a způsobu úhrady jsou uvedeny v Ceníku za ubytovací služby (viz oddělení LDN, formuláře ke stažení).