Aktuality

 
 

Změna poplatků za ubytovací služby na odděleních dlouhodobé lůžkové péče

 
Dovolujeme si oznámit váženým klientům Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, že od 1.8.2020 dochází k úpravě poplatků za ubytovací služby našich pacientů tak, aby reflektovaly kvalitu pokojů a jejich vybavení. Seznámení s plánem úpravy poplatků naleznete v příloze. Nový ceník je zveřejněn v sekci https://www.alzbeta.cz/pokoje-cenik-dokumenty

Dopis jednatele společnosti Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi k plánované změně úhrady za pobyt.


 

 
 

Wifi na oddělení dlouhodobé lůžkové péče

 
 
Ve společenské části chodeb na odděleních dlouhodobé lůžkové péče je k dispozici bezplatná služba WiFi.

 

 

Obnovení návštěv pro blízké našich pacientů od 25.5.2020

 
V souladu s prohlášením ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se naše nemocnice připravuje na obnovení návštěv pro blízké našich pacientů a to od 25.5.2020. Na níže uvedeném odkaze naleznete informace s podrobným popisem přísných režimových opatření, které budou v souladu s doporučením epidemiologa Prahy 2 provázet všechny návštěvy v naší nemocnici.
Režimové opatření při návštěvách v nemocnici.

Při každém vstupu do objektu nemocnice se návštěvy prokážou vrátnému vyplněným a podepsaným čestným prohlášením, že nemají žádné příznaky nemoci Covid-19, nejsou v karanténě a nesetkali se v posledních 3 dnech s nikým, kdo měl podezření na nákazu SARS-Cov-2. Doporučujeme si prohlášení vytisknout a vyplnit již před příchodem do nemocnice.
Čestné prohlášení je ke stažení zde
.


 

 

Nový čas pro telefonické konzultace s lékaři lůžkových oddělení

 
Aby se Vám lékaři i nadále mohli věnovat a zároveň se mohli plně soustředit na svoji práci, zůstanou stále vyhrazené konzultační hodiny na telefonický rozhovor s lékařem příslušného lůžkového oddělení. Oprávněným volajícím bude lékař nově k dispozici na telefonický rozhovor každý pracovní den v čase od 10:00 do 13:00.


 

 

Řádové sestry františkánky pomáhají při ošetřovatelské službě

 
 
 
Františkánky 4
 
 
 
O dlouhodobě nemocné pacienty naší nemocnice se nově starají i sestry františkánky Marie Immaculaty. Posláním tohoto řádu, který patří do velké rodiny bratří a sester sv. Františka z Assisi, je přinášet pokoj a dobro do konkrétních situací lidí mezi kterými žijí a pracují. V naší nemocnici doplnili ošetřovatelský tým. S úctou a vlídností přicházejí ke každému našemu pacientovi, aby mu v této době zajistili nejen ošetřovatelskou, ale i duchovní péči.
 
Františkánky 8
 
 
 
 

 
 

Fyzioterapie a rehabilitace nabízí ordinační hodiny denně i ve večerních časech

 
Ambulance nabízí magnetoterapii, elektroterapii, hydroterapii pro horní i dolní končetiny.

 

 

MUDr. Božetěch Jurenka je novým náměstkem léčebně preventivní péče v naší nemocnici

 
 
Božetěch Jurenka
 
 
 
V březnu 2020 posílil tým Nemocnice sv. Alžběty MUDr. Božetěch Jurenka. Náš nový náměstek léčebně preventivní péče nemocnici přináší bohaté lékařské a manažerské zkušenosti nabyté ve vrcholových pozicích v předních pražských nemocnicích, včetně Ústřední vojenské nemocnice.

Brigádní generál MUDr. Božetěch Jurenka zastával vysoké manažerské pozice také v Armádě České republiky jako náčelník zdravotnické služby Armády České republiky. Významné je i jeho působení ve funkci ředitele odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany ČR.

 
 
 
 

 

Podrobné funkční vyšetření plic (Bodypletysmografie)

 
 
 
 
Komplexně vybavená pneumologická ambulance naší nemocnice nabízí podrobné funkční vyšetření plic. Vyšetření je vhodné pro pacienty s dechovými problémy, s podezřením na plicní nemoci, s diagnózou plicního onemocnění. Žádejte poukaz na vyšetření u Vašeho lékaře

 
 
 
 
CODifustik
 
 
 
1Y3A1655_optimized
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nový plicní lékař

 
S potěšením oznamujeme, že do týmu Nemocnice sv. Alžběty nastoupila prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Její specializace pro odbornou péči je alergologie, klinická imunologie a pneumologie. Objednání k paní profesorce Vašákové, která v oboru pneumologie představuje špičku v oboru, je možné prostřednictvím recepce - tel.kontakt: 221 969 338-339.
 

 
 

Pražská Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se po letech zachránila z insolvence

 
Provoz jedné z největších pražských léčeben dlouhodobě nemocných, Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, od začátku října převzal Konvent sester Alžbětinek v Praze. Pro nemocnici se 106 lůžky, ambulantní péči a 170 zaměstnanci tak fakticky skončilo čtyřleté období insolvence a nejistoty.

“Jsem rád, že po několika letech složitých jednání se podařilo v areálu zachovat nemocniční provoz a bude sloužit účelu, kterému již slouží 300 let. Chtěli bychom rozvíjet nemocnici tak, aby poskytovala komplexní a konsolidovanou následnou péči o pacienty, a to nejen v oblasti lékařské, ale i psychické, sociální a duchovní,” říká Karel Matyska, jednatel dceřiné společnosti konventu Nemocnice sv. Alžběty na Slupi, která provoz nemocnice převzala.

 
 

 

Duchovní služby

 
 
Vždy v pondělí a středu od 14:30 do 17:30hod bude v naší nemocnici sv. Alžběty působit nemocniční kaplan Mgr. Zdeněk Dubský. Tato služba lze individuálně vyjednat na e-mail adrese: dubsky@alzbetansa.cz tel. kontakt: 221 969 327, nebo požádat o zprostředkování kontaktu staniční sestru oddělení LDN.
 
 

 
 

Duchovní služby v nemocnici

 
Životní situace nemocného člověka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb – tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá lepší připravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Péče o duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. V nemoci, více než kdy jindy, pokládají lidé otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, a samozřejmě také hodnotí svůj dosavadní život. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění.

Nemocniční kaplan obvykle chodí v bílém plášti jako personál nemocnice a navštěvuje pacienty, kteří o jeho službu projevili zájem nebo ke kterým ho zavolal ošetřující lékař. Může také obcházet pokoje a nabízet svou podporu těm, u kterých vnímá, že o ni stojí. S každým člověkem pracuje na takové duchovní úrovni, na které pacient či jeho příbuzní jsou. Pokud zjistí, že by dotyčný potřeboval službu duchovního své církve (zpověď, eucharistii), pozve k němu kněze z dané církve.

Kaplan pracuje nejen s nemocnými, ale i příbuznými a někdy i pozůstalými a také je k dispozici personálu nemocnice.