Aktuality

 
 
 
Předání dárů
 
 
 

Návštěva zástupců Prahy 2 v naší nemocnici

 
Místostarostka Prahy 2 paní Alexandra Udženija přivezla do Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi dárky pro nemocné seniory z městské části Praha 2, kteří leží hospitalizovaní na odděleních následné péče naší nemocnice. Dárky převzala zdravotně - sociální pracovnice paní Markéta Volfová za doprovodu ředitele nemocnice pana Karla Matyska. Pacienty potěšil milý osobní dopis, kniha o historii Prahy 2 i kosmetický balíček, který jim přivezla.
 
 
 
 
 

 
 

Smutná zpráva

 
 

Se smutkem sdělujeme, že náš tým zdravotníků a ošetřovatelů Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi opustila kolegyně Nina Hustedová.

Nina u nás od jara pracovala jako fyzioterapeut na odděleních následní péče, kde se věnovala dlouhodobě nemocným pacientům, zejména seniorům. Nina byla člověk plný pozitivní energie a životního elánu. Byla v týmu skvělou kamarádkou a úžasnou kolegyní, na kterou jsme se mohli za jakkoliv těžké situace spolehnout. Odešel člověk, jehož práce jsme si nesmírně vážili.

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi vyjadřuje rodině Niny upřímnou soustrast.

RNDr. Karel Matyska, CSc., jednatel Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s.r.o.
 

 
 
 

Deník Metro denně k lůžkům našich pacientů

 

Deník Metro zřídil nové distribuční místo pro své periodikum v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi. Noviny jsou k dispozici všem příchozím v nemocnici a každý den jsou distribuovány stovce pacientů na oddělení dlouhodobé lůžkové péče, kteří se takto lépe orientují v každodenním dění mimo nemocnici. Čtení je pro pacienty příjemným zpestřením v náročné době uzávěry zdravotnických a sociálních zařízení pro návštěvy.
 
 
 
metro_logo
 
 
 
 

 

Řeholnice a řeholníci při službě potřebným

 
 
bratr Samuel_orez
 
 
 
V době zákazu návštěv na odděleních dlouhodobé lůžkové péče posiluje Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi personální kapacity k zajištění duchovní péče o pacienty. Sociálně-duchovní podporu a kontakt pacientům i personálu v těchto náročných dnech kromě nemocničního kaplana a zdravotně sociální pracovnice poskytují řeholnice a řeholníci hned z několika společenství - františkánky Neposkvrněného Početí Panny Marie, sestry Apoštolátu sv. Františka, Šedé sestry a bratři františkáni.
 
 
 
 

 

Balíčky pro pacienty

 
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost přinést balíčky svým blízkým, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici.

Je možno doručit jídlo v originálním omyvatelném obalu, zabalené ovoce, pití v originálním omyvatelném obalu, originálně balené hygienické potřeby, dopis, novou knihu nebo nový časopis. Vše v přiměřeném množství. Bohužel není možné nosit oblečení mimo předem domluvené výjimky. Balíček prosím označte jménem pacienta a oddělením a nechejte na naší vrátnici. Upozorňujeme, že personál oddělení balíčky na recepci vyzvedává v průběhu dne v momentě, kdy mu to provoz umožňuje.
 

 

Vstup do budovy nemocnice - protiepidemická opatření

 
V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací je každá osoba, která vstupuje do budovy nemocnice povinna vyplnit čestné prohlášení, které je k dispozici na vrátnici nebo ke stažení zde a respektovat protiepidemická opatření nemocnice, která jsou popsána zde.
 

 

Návštěvy u pacientů v terminálním stavu

 
Dnem 21.9. 2020 jsou návštěvy v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi výjimečně povolovány u pacientů na LDN v terminálním stavu vždy po schválení ošetřujícím lékařem.
 

 

Polohovací pomůcky pro naše pacienty

 
 
Polohovací hadi_cut
 
 
 
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi obdržela od společnosti Hopi holding darem rehabilitační pomůcky tzv. "sedmičky", které budou sloužit pro polohování dlouhodobě nemocných pacientů.

Správné polohování nemocných je velmi důležité k prevenci dekubitů (proleženin), jež jsou u této skupiny pacientů velkým rizikem.

Tvar čísla 7 kopíruje tělo od hlavy až k nohám a usnadňuje tím polohování ležícího.

 
 
 
 

 

Zákaz návštěv na odděleních dlouhodobé péče

 
Velmi nás mrzí, že Vám musíme oznámit, že počínaje pondělím 14.9.2020 bude na odděleních dlouhodobé péče platit zákaz návštěv u pacientů. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace v Praze.

Uzavření oddělení pro návštěvy je do odvolání. O situaci Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení.


Konzultační hodiny na rozhovor s lékařem příslušného lůžkového oddělení. Oprávněným volajícím je k dispozici lékař od pondělí do čtvrtka od 13 - 15 hodin, v pátek od 13 - 14 hodin. Jednotlivé kontakty na oddělení naleznete v sekci kontaktů.


 

 

Bohoslužba slova nablízko našim pacientům

 
 
 
cut
 
 
 
Ve středu 9.9.2020 se ve 3. patře nemocnice konala bohoslužba slova, kterou pro naše pacienty sloužil náš nemocniční kaplan Mgr. Zdeněk Dubský v hudebním doprovodu krásných písní naši řádové sestry Benedikty.
 
 
 
 
 

 
 

Wifi na oddělení dlouhodobé lůžkové péče

 
 
Ve společenské části chodeb na odděleních dlouhodobé lůžkové péče je k dispozici bezplatná služba WiFi.

 

 

Řádové sestry františkánky pomáhají při ošetřovatelské službě

 
 
 
Františkánky 4
 
 
 
O dlouhodobě nemocné pacienty naší nemocnice se nově starají i sestry františkánky Marie Immaculaty. Posláním tohoto řádu, který patří do velké rodiny bratří a sester sv. Františka z Assisi, je přinášet pokoj a dobro do konkrétních situací lidí mezi kterými žijí a pracují. V naší nemocnici doplnili ošetřovatelský tým. S úctou a vlídností přicházejí ke každému našemu pacientovi, aby mu v této době zajistili nejen ošetřovatelskou, ale i duchovní péči.
 
Františkánky 8
 
 
 
 

 
 

Fyzioterapie a rehabilitace nabízí ordinační hodiny denně i ve večerních časech

 
Ambulance nabízí magnetoterapii, elektroterapii, hydroterapii pro horní i dolní končetiny.

 

 

MUDr. Božetěch Jurenka je novým náměstkem léčebně preventivní péče v naší nemocnici

 
 
Božetěch Jurenka
 
 
 
V březnu 2020 posílil tým Nemocnice sv. Alžběty MUDr. Božetěch Jurenka. Náš nový náměstek léčebně preventivní péče nemocnici přináší bohaté lékařské a manažerské zkušenosti nabyté ve vrcholových pozicích v předních pražských nemocnicích, včetně Ústřední vojenské nemocnice.

Brigádní generál MUDr. Božetěch Jurenka zastával vysoké manažerské pozice také v Armádě České republiky jako náčelník zdravotnické služby Armády České republiky. Významné je i jeho působení ve funkci ředitele odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany ČR.

 
 
 
 

 

Podrobné funkční vyšetření plic (Bodypletysmografie)

 
 
 
 
Komplexně vybavená pneumologická ambulance naší nemocnice nabízí podrobné funkční vyšetření plic. Vyšetření je vhodné pro pacienty s dechovými problémy, s podezřením na plicní nemoci, s diagnózou plicního onemocnění. Žádejte poukaz na vyšetření u Vašeho lékaře

 
 
 
 
CODifustik
 
 
 
1Y3A1655_optimized
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nový plicní lékař

 
S potěšením oznamujeme, že do týmu Nemocnice sv. Alžběty nastoupila prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Její specializace pro odbornou péči je alergologie, klinická imunologie a pneumologie. Objednání k paní profesorce Vašákové, která v oboru pneumologie představuje špičku v oboru, je možné prostřednictvím recepce - tel.kontakt: 221 969 338-339.
 

 
 

Pražská Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se po letech zachránila z insolvence

 
Provoz jedné z největších pražských léčeben dlouhodobě nemocných, Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, od začátku října převzal Konvent sester Alžbětinek v Praze. Pro nemocnici se 106 lůžky, ambulantní péči a 170 zaměstnanci tak fakticky skončilo čtyřleté období insolvence a nejistoty.

“Jsem rád, že po několika letech složitých jednání se podařilo v areálu zachovat nemocniční provoz a bude sloužit účelu, kterému již slouží 300 let. Chtěli bychom rozvíjet nemocnici tak, aby poskytovala komplexní a konsolidovanou následnou péči o pacienty, a to nejen v oblasti lékařské, ale i psychické, sociální a duchovní,” říká Karel Matyska, jednatel dceřiné společnosti konventu Nemocnice sv. Alžběty na Slupi, která provoz nemocnice převzala.

 
 

 

Duchovní služby

 
 
Vždy v pondělí a středu od 14:30 do 17:30hod bude v naší nemocnici sv. Alžběty působit nemocniční kaplan Mgr. Zdeněk Dubský. Tato služba lze individuálně vyjednat na e-mail adrese: dubsky@alzbetansa.cz tel. kontakt: 221 969 327, nebo požádat o zprostředkování kontaktu staniční sestru oddělení LDN.
 
 

 
 

Duchovní služby v nemocnici

 
Životní situace nemocného člověka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb – tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá lepší připravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Péče o duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. V nemoci, více než kdy jindy, pokládají lidé otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, a samozřejmě také hodnotí svůj dosavadní život. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění.

Nemocniční kaplan obvykle chodí v bílém plášti jako personál nemocnice a navštěvuje pacienty, kteří o jeho službu projevili zájem nebo ke kterým ho zavolal ošetřující lékař. Může také obcházet pokoje a nabízet svou podporu těm, u kterých vnímá, že o ni stojí. S každým člověkem pracuje na takové duchovní úrovni, na které pacient či jeho příbuzní jsou. Pokud zjistí, že by dotyčný potřeboval službu duchovního své církve (zpověď, eucharistii), pozve k němu kněze z dané církve.

Kaplan pracuje nejen s nemocnými, ale i příbuznými a někdy i pozůstalými a také je k dispozici personálu nemocnice.